Työyhteisösovittelu

Suomen sovittelufoorumi ry määrittelee sovittelun näin:

”Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovittelija ei tuomitse, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.

Suomen sovittelufoorumi

Sovittelija-toimitusjohtajamme Harri Väisäsen ja sovittelija-työoikeusjuristimme Leena Löppösen keskustelua työyhteisösovittelusta. Tämä noin 20 minuutin video avaa työyhteisösovittelua sen prosessista siihen, miten voi kehittyä hyväksi työyhteisösovittelijaksi.

TySo™ toteuttaa selkeää tutkittua prosessia

Aloite: aloitteen sovittelusta voi tehdä työnantaja, luottamushenkilö tai ristiriitatilanteen osapuoli Päätös sovittelusta: päätös sovittelijan käytöstä tehdään yrityksessä/organisaatiossa

Alkuinfo: sovittelija informoi työyhteisöä sovittelumenetelmästä

Yksilötapaamiset: sovittelija tapaa yksilötapaamisissa konfliktin osapuolet. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Yhteistapaaminen: yhteistapaamisessa osapuolet kohtaavat, jokainen saa tuoda näkemyksensä esiin ja sovittelijan saattelemana edetään kohti konfliktin ratkaisua. Mahdollinen sovintosopimus: osapuolet tuottavat itse sopimuksen. Sovittelija kirjaa sopimuksen ylös, ja sopimus allekirjoitetaan.

Seuranta: kolmen tapaamiskerran seurantajaksolla tuetaan työyhteisöä toiminnan muutoksessa arjessa.

Meille tysolaisille muutoksen tukeminen on tärkeä osa onnistunutta sovitteluprosessia. Siksi kanssamme on mahdollista sopia toisesta seurantajaksosta. Tarjoamme mahdollisuuden tukea työyhteisön toivomaa muutosta myös koulutuksella ja valmennuksella. Kaikki meidän kouluttajat ja valmentajat ovat myös työyhteisösovittelijoita. Meillä on syvä ymmärrys siitä, mitä työyhteisö käy läpi, kun se on ottanut vastuun vuorovaikutuksen korjaamisesta.

Parhaimmillaan sovitteluprosessi tuottaa oppimiskokemuksen, jonka ansiosta osapuolet eivät palaa entisiin vuorovaikutussuhteisiin, vaan oppivat uusia näkökulmia ja tapoja toimia. Sovitteluprosessissa työyhteisösovittelija avustaa konfliktin osapuolia löytämään kaikkia tyydyttävän ratkaisun, johon kaikki osapuolet haluavat sitoutua. Löytynyt ratkaisu kirjataan, allekirjoitetaan ja sitä myös seurataan. Vastaamme mielellään kysymyksiisi, soita tai meilaa.

TySo™ -sovittelijan rooli

Koulutettu, kokenut sovittelijamme ohjaa osapuolia itse ratkaisemaan konfliktin. Jokainen konfliktin osapuoli on oman tilanteensa asiantuntija ja siksi osapuolet yhdessä ovat myös konfliktin parhaita ratkaisijoita. Sovittelijan tehtävänä on ohjata konfliktin osapuolia kuulemaan toisiaan ja saatella kohti yhteistä ratkaisua.

Arvomme

Me tysolaiset kunnioitamme seuraavia arvoja:

  • Osallisuus
  • Vastuunotto
  • Kunnioittava vuoropuhelu
  • Tunteiden käsittely
  • Yhteisöllisyys
  • Ongelmien korjaaminen
  • Kaikki voittavat (win-win) –ratkaisut

Sovittelun hyödyt

Käsittelemättömät ristiriidat heikentävät työyhteisön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työn tuloksellisuutta. Pitkittyneet konfliktit lisäävät sairastumisriskiä ja poissaoloja, jotka puolestaan kasvattavat organisaation kustannuksia. Voit testata Varman esimerkkilaskurilla sairauspoissaolon tosiasiasialliset kustannukset eri palkkatasoilla.

Sovittelu on myös taloudellinen vaihtoehto ongelmien ratkaisemiselle oikeusteitse. Sovittelussa ei haeta voittajia tai häviäjiä vaan kaikki voittavat -tilannetta. Vastaamme mielellään kysymyksiisi, soita tai meilaa.

Parhaimmillaan sovittelu on oppimisprosessi, jonka ansiosta löydetään uusia näkökulmia ja tapoja toimia. Sovittelu kasvattaa yhteisöllisyyttä!

”Kaksi vuotta tulin töihin möykky rinnassa odottaen, että koska taas tulee sanaharkkaa ja kiistaa työkaverin kanssa. Nyt on vapautunut olo kun vihdoin asiat on puhuttu ja asiat on saatu sovittua.”

– Työntekijän kommentti sovittelun yhteistapaamisen jälkeen.

”Olette olleet koko työyhteisölle loistavana esimerkkinä siitä, kuinka asiat voidaan sopia ja niistä pitää kiinni. Koko työyhteisö saisi ottaa teistä mallia. Olen ylpeä teistä!”

– Toimitusjohtajan kommentti osapuolille sovittelun seurantatapaamisessa.

”Valtava taakka on pudonnut harteiltani. Huolimatta siitä että emme saaneet aikaiseksi sovittelusopimusta, niin nyt tiedän miten asiat ovat ja mitä muut ajattelevat. Kiitos.”

– Sovittelun osapuolen kommentti sovittelun yhteistapaamisen jälkeen.