Koulutukset ja valmennukset

Työyhteisö-
sovittelu tutuksi -tuokio / päivä


Kenelle:
Työyhteisöjen ristiriitatilanteista ja niiden ratkaisemisesta kiinnostuneet, esimiehet, HR, luottamustoimi, työterveys, työsuojelu ja työyhteisöt

Mitä: Tavoitteena on lisätä ymmärrystä työyhteisösovittelusta. Tilaisuus antaa valmiuksia tunnistaa ja ohjata henkilöstön ristiriitatilanteita sovitteluun sekä ymmärtää sovitteluprosessin kulku.

Miten: Luennointia ja keskustelua yhteisölle merkityksellisistä asioista ristiriitatilanteisiin liittyen.

Mitä vielä: Tilaisuuden jälkeen osallistujalla on käytössään ensimmäinen työkalu arjen ristiriitatilanteisiin.

Vastaamme mielellään kysymyksiisi, ota yhteyttä.

Sovitteleva esimies -valmennus 2-4 päivää

Kenelle: Esimiehet

Mitä: Tavoitteena on antaa osallistujille tavat ja keinot käyttää sovittelevaa otetta haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Toimintatapa tuo työyhteisöön hyvinvointia ja antaa keinoja hyvän vuorovaikutuksen rakentamiseen, ylläpitämiseen ja korjaamiseen ratkaisukeskeisesti ja sovittelevasti.

Miten: Valmennus on 2-4 päivän mittainen, riippuen asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Valmennus koostuu osallistavista luennoista ja useista toiminnallisista harjoituksista. Valmennuksissa mallinnamme sovittelevaa lähestymistapaa aina puheeksi otoista vaikeimpiin konfliktitilanteisiin.

Mitä vielä: Tästä valmennuksesta saat esimiehen työkalupakkiin toimivia työkaluja, joiden avulla mahdollistat hyvät ja tuottavat työn tekemisen olosuhteet joukoillesi.

Vastaamme mielellään kysymyksiisi, ota yhteyttä.

Sovittelun taitoja työyhteisöön -valmennukset, räätälöidysti 2-4 päivää

Kenelle: HR, luottamustoimi, työterveys, työsuojelu, tiimit. Valmennus voidaan räätälöidä kohderyhmittäin.

Mitä: Tavoitteena on antaa osallistujille kokonaiskuva sovittelusta ja keinoja yhteisön hyvinvoinnin rakentamiseen, ylläpitämiseen ja korjaamiseen ratkaisukeskeisesti ja sovittelevasti. Valmennus antaa toimivia ja selkeitä työkaluja erilaisiin haastaviin kohtaamisiin ja ristiriitatilanteisiin.

Miten: Valmennus on 2-4 päivän mittainen, riippuen asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Valmennus koostuu osallistavista luennoista ja useista toiminnallisista harjoituksista. Valmennuksissa mallinnamme sovittelevaa lähestymistapaa aina puheeksi otoista vaikeimpiin konfliktitilanteisiin.

Mitä vielä: Tästä valmennuksesta saat haastavien kohtaamisten työkalupakkiin toimivia työkaluja sekä valmiuksia toimia tiimin jäsenenä rakentavasti ja korjaavasti.

Vastaamme mielellään kysymyksiisi, ota yhteyttä.

Työpaikka-
kiusaamiseen ja häirintään puuttuminen
juridiikan ja sovittelun keinoin

Kenelle: Esimiehet, HR, muut häirintäasioita hoitavat tahot, kuten ammattiliittojen toimitsijat.

Mitä: Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu: mistä on kyse? Juridiset velvoitteet puuttua häirintään, puuttuminen sovittelun keinoin: puheeksi otto, aktiivinen kuunteleminen, konfliktin selvittäminen.

Miten: Aiheeseen liittyvää juridiikkaa sekä sovittelun teemaa rinnakkain kuljettaen, esimerkein, harjoituksin, keskustellen

Mitä vielä: Jotain pitää tehdä, mutta mitä ja miten – valmennuksen jälkeen tiedät. Lisäksi saat valmiudet konfliktitilanteiden sovinnolliseen ratkaisemiseen.

Vastaamme mielellään kysymyksiisi, ota yhteyttä.

Yhteistyöpäivä YT-toiminnan osapuolille

Kenelle: YT-toiminnan osapuolille, luottamushenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille ja työnantajan edustajille.

Mitä: YT-toiminta on perinteisesti jännitteistä ja sisältää vastakkainasettelun siemenen. YT-päivässä laajennetaan näkökulmaa eri rooleihin ja lähdetään luomaan yhdessä rakentavan vuorovaikutuksen pelisääntöjä. Yhdessä luomme kuvan toivotusta tulevaisuudesta, sekä sovimme konkreettiset askeleet sitä kohti.

Miten: Yhteistyö paranee yhteistyötä tekemällä. Päivä sisältää erilaisia ryhmätöitä ja valmennusharjoituksia ohjatusti.

Mitä vielä: YT-toiminta tehostuu ja sen mielekkyys lisääntyy, mistä hyötyvät sekä työnantaja että työntekijät.

Vastaamme mielellään kysymyksiisi, ota yhteyttä.

Huipputiimi löytää ratkaisuja -valmennus

Kenelle: Valmennus sopii johtoryhmille ja tiimeille, joissa on vuorovaikutuksen haasteita. Valmennus sopii myös tueksi sovittelun jälkeiseen vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Mitä: Tiimi saa kokemuksen kunnioittavasta ja arvostavasta dialogista sekä yhteisen ymmärryksen hyvän yhteistyön rakentamisesta. Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen. Valmennus antaa konkreettisia työkaluja arjen erilaisiin kohtaamisiin.

Miten: Valmennus toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa sisältää alkuinfon ja yksilöhaastattelut tai kyselyn. Toisessa osassa on yhteisiä valmennuksia tiimille ja haluttaessa erillisiä valmennuksia esimiehelle.

Mitä vielä: ”Huipputiimi löytää ratkaisuja” on vuorovaikutteinen ja oivalluttava valmennus, jossa huomioidaan sekä yksilön että tiimin tarpeet. Valmennuksen sisältöä on kuvattu blogissamme: Ratkaisukeskeinen huipputiimi – Wau!

”Valmennus on aikaan saanut merkittävän muutoksen johtoryhmätyöskentelyyn ja edistänyt ymmärrystä tiimityön ja johtamisen merkityksestä koko työyhteisön hyvinvointiin ja menestymiseen.”

Vastaamme mielellään kysymyksiisi, ota yhteyttä.

Työrauhaa ja työniloa -valmennus 1-2 pv

Kenelle: Työyhteisöille, jotka haluavat kehittää itsensä johtamisen taitoja.

Mitä: Valmennuksessa keskitytään optimaalisten työskentelytapojen löytämiseen ja niiden viemiseen käytäntöön. Tehokkuuden rinnalla opetellaan pysähtymään onnistumisten äärelle ja innostumaan niistä yhdessä.

Miten: Oivalluttaen inhimillisellä otteella. Valmennuksessa toimitaan käytännönläheisesti ja ratkaisukeskeisesti, jokaisen yksilölliset työtavat huomioiden.

Mitä vielä: Hallinnan tunteen lisääntymisen myötä työhön palaa mahdollisesti kadoksissa oleva työnilo ja työnimu.

Vastaamme mielellään kysymyksiisi, ota yhteyttä.

Yksilövalmennus ja työnohjaus

Kenelle: Esimies, johtaja tai työyhteisön jäsen

Mitä: Valmennus antaa voimavaroja ja keinoja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Valmennus sopii muutosvalmennukseksi, stressaaviin työtilanteisiin ja laajemmin henkilökohtaiseen kehitysprosessiin. Valmennus voidaan suunnata myös työuupumuksen ennaltaehkäisemiseen tai siitä selviytymiseen. Valmennus sopii sovittelun jälkeen muutoksen tueksi.

Miten: Henkilökohtainen valmennus, valmennettavan tarpeen mukaan, parista kerrasta pitkäkestoiseen muutosprosessiin. Voimavaralähtöisesti, vahvuuksiin keskittyen. Vastaamme mielellään kysymyksiisi, ota yhteyttä.

Mitä vielä: Toivotusta tulevaisuudesta tulee totta!

Vastaamme mielellään kysymyksiisi, ota yhteyttä.

Työyhteisö-
sovittelun juridiikkaa
, webinaari tai lähikoulutus, 2-3 h

Kenelle: Työyhteisösovittelijoille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työyhteisösovittelusta konfliktinhallintamenetelmänä.

Mitä: Koulutus avaa työyhteisösovittelun käyttöön liittyviä juridisia kysymyksiä ja lisää ymmärrystä työyhteisösovittelun käytön soveltuvuudesta työelämän ristiriitojen ratkaisemiseen. Koulutus jäsentää käsitystä työyhteisösovittelun osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä luo työyhteisösovittelun käytölle vankan juridisen selkänojan.

Miten: Energisesti edeten, esimerkein, sovittelun ja juridiikan osaamista yhdistäen, keskustellen

Mitä vielä: Juridiikan rinnalla eettistä pohdintaa

”Valmennus ylitti odotukseni kaikin tavoin! Sinulla on hieno tapa käsitellä kompleksisia asioita.”

Kouluttaja: Leena Löppönen, työoikeusjuristi OTM, työyhteisösovittelija, ratkaisukeskeinen valmentaja

Vastaamme mielellään kysymyksiisi, ota yhteyttä.