Ratkaisukeskeinen lyhytterapia TySo Solo

TySo-työyhteisösovitteluprosessissa keskitymme korjaamaan ryhmän vuorovaikutussuhteita. Onnistuneissakin TySo-prosesseissa, sovitteluun osallistuneille ihmisille saattaa yksilötasolla jäädä itseä vaivaavia asioita käsittelemättä. Sovittelija ei sovittelun eettisiä periaatteita (mm. luottamuksellisuus, puolueettomuus) noudattaessa voi keskittyä yksittäisten henkilöiden tarpeiden korjaamiseen. Usein konfliktitilanteisiin ajautuneilla työyhteisön jäsenillä on myös omia ongelmia, jotka vaikuttavat työyhteisöön. TySo-prosessissa ole mahdollisuutta keskittyä ainoastaan yksittäisen ihmisen kokemukseen, siksi näitä selvittämättömiä omia ongelmia on hyvä päästä käsittelemään työyhteisösovittelun aikana tai jälkeen yksilötasolla.

Saamamme palautteen perusteella ihmiset kokivat TySo Solo -lyhytterapiaterapiatapaamiset mielekkäinä ja niistä oli heille paljon hyötyä. Tapaamiset auttoivat selkiyttämään jälkeenpäin omaa osuuttaan työyhteisösovittelussa. Tapaamiset auttoivat saattamaan loppuun työyhteisösovittelun myös yksilötasolla.

Palautteet vahvistavat, että lyhytterapiakäyntejä kannattaa tarjota työyhteisösovitteluun osallistuneille työyhteisön jäsenille. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on toimiva jatko- ja tukitoimi työyhteisösovittelulle.

Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen prosessin, jossa voimme tukea työyhteisön kokonaisvaltaista eheytymistä.

TySo Solo -prosessista vastaa kokenut ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Elina Jäämaa, jonka ratkaisukeskeinen lähestymistapa tukee käynnissä olevaa TySo-työyhteisösovittelua.

Kaipaatko apua elämän solmukohtiin?

Haluaisitko pohtia yhdessä jotain mieltä askarruttavaa asiaa? Oletko pohtinut, että haluaisit pitää huolta mielenterveydestäsi ennaltaehkäisevästi? Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiamuoto, joka sopii kenelle tahansa. Lyhytterapian voit aloittaa ilman lähetettä.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua. Se on tavoitteellista työskentelyä, jolla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan vaikean vaiheen yli ja saavuttamaan toivottuja muutoksia arjessa.

Ratkaisukeskeinen terapia sopii esim. mielialaoireiden, akuuttien elämänkriisien, ihmissuhdeongelmien, päihdehäiriöiden ja käyttäytymisongelmien hoitoon kaiken ikäisillä ihmisillä.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa työskennellään erityisesti nykyhetken ja tulevaisuuden parissa, menneisyyden vaikutusta kuitenkaan väheksymättä.

Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista voimavarakeskeisyys, joka syntyy siitä, että tunnistetaan omia vahvuuksia ja toimivia asioita sekä pyritään lisäämään asiakkaan kykyä hyödyntää näitä elämäntilanteessaan. Terapiassa keskitytään siihen mikä on asiakkaalle merkityksellistä ja mihin hän toivoo muutosta elämässään. Terapeutti ja asiakas työskentelevät luovassa yhteistyösuhteessa, jossa asiakas on aktiivinen oman tilanteensa asiantuntija.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on prosessi, jossa rakennetaan asiakkaan ja terapeutin välistä keskinäistä luottamusta ja mahdollistetaan kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Prosessissa luodaan tavoitteet asiakkaan kanssa, jotka perustuvat asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Terapiaprosessin aikana vahvistetaan asiakkaan pystyvyysuskoa kartoittamalla voimavaroja, osaamisalueita, onnistumisia ja selviytymiskeinoja. Näin asiakas oivaltaa itsestään ja kyvyistään uusia puolia. Terapian vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan yhdessä terapeutin kanssa.  Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voidaan hyödyntää useita erilaisia työtapoja ja tehtäviä asiakaslähtöisesti. Terapian vaikuttavuus on hyvin mitattavissa läpi koko prosessin.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on sen mittainen jakso kuin asiakas kokee tarvitsevansa. Se voi olla yksittäisestä käynnistä kymmeneen käyntikertaan, joskus pidempäänkin. Yksityisyytesi on turvassa. Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia. Käynneistä ei tehdä kirjauksia sähköisiin tietojärjestelmiin.